-

ADM120 Markedsføring

ADM120 Markedsføring

Emnekode: 
ADM120
Emnenavn: 
Markedsføring
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Marketing Management
Kursnavn på nynorsk: 
Markedsføring
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Språk for eksamen: 
Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
  • markedsføringens oppgaver
  • markedsføringens historiske utvikling
  • grunnleggende definisjoner og begreper
  • markedsføringsledelse
  • markedsføringens strategiske forankring
  • kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder (behov, ønsker, krav og etterspørsel)
  • segmentering, markedsanalyser og prognoser
  • markeds- og kundeorientering
  • relasjons- og dialogmarkedsføring
  • tjenestemarkedsføring og servicekvalitet
  • etikk, miljø og samfunnsansvar
  • e-handel og global markedsføring
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • være kjent med sentrale problemstillinger, teorier, modeller og metoder i markedsføringen.
  • ha noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning per uke

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell2timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat