-

ADM100 Organisasjon 1

ADM100 Organisasjon 1

Emnekode: 
ADM100
Emnenavn: 
Organisasjon 1
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Organisasjon 1
Kursnavn på nynorsk: 
Organisasjon 1
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2020 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
 • motivasjon
 • emosjoner
 • persepsjon
 • gruppepsykologi
 • jobbholdninger og arbeidsmiljø
 • kommunikasjon
 • formell og uformell organisasjonsstruktur, organisasjonskultur
 • oppgaver, teknologi, mål og effektivitet i organisasjoner
 • organisasjon og omgivelser
 • beslutningsprosesser
 • problemløsning og kreativitet
 • makt og konflikt i organisasjoner
 • historikk og utviklingstrekk
Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne ha:

 • grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonsteoretiske temaer
 • grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonspsykologiske temaer
 • forståelse for hvordan mennesker påvirker og påvirkes av grupper og organisasjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning per uke pluss gruppearbeid

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Kaufmann, Geir og Astrid. Psykologi i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget. 5. utgave 2015
Jacobsen, Dag I. og Jan Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. 4. utgave 2013

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)1 Ikke påkrevdGodkjent/ikke godkjent. Gruppe eller individuelt arbeid. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Godkjent/ikke godkjent. Gruppe eller individuelt arbeid. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual5hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version