-

ADM100 Organisasjon 1

ADM100 Organisasjon 1

Emnekode: 
ADM100
Emnenavn: 
Organisasjon 1
Studieprogram: 
Bachelor i juss og administrasjon
Emnenavn på nynorsk: 
Organisasjon 1
Emnenavn på engelsk: 
Organisasjon 1
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Autumn
Eksamenssemester: 
2018 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Forkunnskapskrav

Ingen spesielle

Emneinnhold
 • motivasjon
 • emosjoner
 • persepsjon
 • gruppepsykologi
 • jobbholdninger og arbeidsmiljø
 • kommunikasjon
 • formell og uformell organisasjonsstruktur, organisasjonskultur
 • oppgaver, teknologi, mål og effektivitet i organisasjoner
 • organisasjon og omgivelser
 • beslutningsprosesser
 • problemløsning og kreativitet
 • makt og konflikt i organisasjoner
 • historikk og utviklingstrekk
Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne ha:

 • grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonsteoretiske temaer
 • grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonspsykologiske temaer
 • forståelse for hvordan mennesker påvirker og påvirkes av grupper og organisasjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning per uke pluss gruppearbeid

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual5HoursLetter (A - F)80 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Home assessmentIndividual SemestersLetter (A - F)20 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:80
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:Semesters
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:20
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material