-

ADM100 Organisasjon 1

ADM100 Organisasjon 1

Emnekode: 
ADM100
Emnenavn: 
Organisasjon 1
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Organisasjon 1
Kursnavn på nynorsk: 
Organisasjon 1
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
 • motivasjon
 • emosjoner
 • persepsjon
 • gruppepsykologi
 • jobbholdninger og arbeidsmiljø
 • kommunikasjon
 • formell og uformell organisasjonsstruktur, organisasjonskultur
 • oppgaver, teknologi, mål og effektivitet i organisasjoner
 • organisasjon og omgivelser
 • beslutningsprosesser
 • problemløsning og kreativitet
 • makt og konflikt i organisasjoner
 • historikk og utviklingstrekk
Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne ha:

 • grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonsteoretiske temaer
 • grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonspsykologiske temaer
 • forståelse for hvordan mennesker påvirker og påvirkes av grupper og organisasjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning per uke pluss gruppearbeid

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Kaufmann, Geir og Astrid. Psykologi i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget. 5. utgave 2015
Jacobsen, Dag I. og Jan Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. 4. utgave 2013

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)1 Ikke påkrevdGodkjent/ikke godkjent. Gruppe eller individuelt arbeid.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Godkjent/ikke godkjent. Gruppe eller individuelt arbeid.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual5hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version