-

LOG510 Value Chain Analysis

LOG510 Value Chain Analysis

Course code: 
LOG510
Course name: 
Value Chain Analysis
Program of study: 
Bachelor i logistikk og SCM
Course name in Norwegian Bokmål: 
Verdikjedeanalyse
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Verdikjedeanalyse
Campus: 
Molde
Kristiansund
Credits: 
7.5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Autumn
Assessment semester: 
2020 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Language of examination: 
Norwegian
Recommended previous knowledge

Ingen spesielle

Course content

Emnet gjennomgår sentrale deler av bransjestrukturanalyse med dets viktigste elementer (kjøpere, leverandører, nyetableringer, substitutt og konkurrenter). Dette for å kunne forstå og utnytte drivkreftene i de ulike bransjer. Kjennetegn ved utviklingstrekk av en del generelle bransjeforhold blir gjennomgått. Prinsippene for konkurransefortrinn med hovedvekt på analyse av verdikjeden blir grundig behandlet. Bransjestrukturanalysen blir koblet til verdikjedeanalysen for å kunne utvikle konkurransefortrinn innenfor de to generiske strategiene, kostnadsfortrinn og differensiering.

Learning outcome

Studenten skal etter fullføtt emne ha kunnskap om:

  • at et produkt er et resultat av en kjede av verdiskapende aktiviteter (verdikjede) fra råvare til sluttbruker
  •  forståelse for de ulike elementene i verdikjeden, for helheten i kjeden og hvordan interne organisatoriske - og eksterne strategiske løsninger påvirker bedriftenes konkurransefortrinn og situasjon mht. faktorer som produktivitet, lønnsomhet, fleksibilitet, etc. 
  • foretaksstrategi, organisasjonsteori, institusjonell økonomi, markedsføring, forsynings og produksjonsstrategi, m.m.
Working and learning activities

2-3 timer forelesning per uke.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 1 caseinnlevering gruppeNot required
Assignment(s) Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Assignment(s)
Courseworks given: 1
Courseworks required: caseinnlevering gruppe
Presence:Not required
Comment:
Mandatory coursework:Assignment(s)
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Form of assessment:Written school assessment
Grouping:Individual
Duration:4
Type of duration:Hours
Grading scale:Letter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version