-

IDR501 The Organisation of Sport II

IDR501 The Organisation of Sport II

Course code: 
IDR501
Course name: 
The Organisation of Sport II
Program of study: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Course name in Norwegian Bokmål: 
Idrettens organisering og ledelse II
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Idrettens organisering og ledelse II
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2021 Vår
Assessment semester: 
2021 Vår
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk, Engelsk
Recommended previous knowledge

IDR100 The Organisation of Sport I, ADM100 Organisasjon I and either ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode or ADM205 Organisasjon II, or similar courses.

Course content
  • Sport as a social institution
  • The relationship between sport, market and the state
  • Change processes in the organizations of sport
  • Leadership in sport
  • The transnationalization of sport

This course is part of a throughline in research in the BSc in Sport Management. Description of throughlines available in the program description

Learning outcome

Upon completion of the course students should be able to:

  • explain organization-sociological perspectives on the specificity of sport and sport's relationships and interaction with other organizations in society
  • analyze sports organizations from the perspective of organization theory
Working and learning activities

Se egen forelesningsplan

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse75% RequiredMinst 75% oppmøte. Kan erstattes med innleveringoppgave som må være bestått (2-3000 ord)
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Seminar-/samlingsdeltagelse
Courseworks given:75%
Courseworks required:
Presence:Required
Comment:Minst 75% oppmøte. Kan erstattes med innleveringoppgave som må være bestått (2-3000 ord)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F)60 -
HjemmeeksamenGruppe -Bokstavkarakter (A - F)40 -
Vurderinger:
Form of assessment:Hjemmeeksamen
Grouping:Individuell
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:60
Comment:
Supported material:
Support material:-
Form of assessment:Hjemmeeksamen
Grouping:Gruppe
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:40
Comment:
Supported material:
Support material:-
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger semesterMinst 75% oppmøte. Kan erstattes med innleveringoppgave som må være bestått (2-3000 ord)
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Forelesninger
Duration:
Type of duration:semester
Comment:Minst 75% oppmøte. Kan erstattes med innleveringoppgave som må være bestått (2-3000 ord)