-

IDR305 Sportsøkonomi

IDR305 Sportsøkonomi

Course code: 
IDR305
Course name: 
Sportsøkonomi
Program of study: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Course name in Norwegian Bokmål: 
Sportsøkonomi
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Sportsøkonomi
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2017 Høst
Assessment semester: 
2017 Høst
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Recommended previous knowledge

Ingen spesielle, men grunnlag i økonomiske fag og matematikk vil være en fordel. For de med manglende grunnleggende kunnskaper i matematikk, anbefales MAT001 Forkurs i matematikk.

Course content

Emnet fokuserer på mikroøkonomisk teori og dens anvendelse på sportsligaer. Særegenheter ved sportsligaer som for eksempel spillermaked og TV rettigheter blir analysert i en økonomisk kontekst. Det foretas også analyse av effekter av reguleringer og dereguleringer innenfor verdikjeden til de relevante aktørene.

Følgende tema omhandles:

  • Introduksjon til «The Business of Sports»
  • Inntekts- og etterspørselsanalyse innenfor sportsmarkedet
  • Markedet for sport og media
  • Analyse av inntekter, kostnader og kvalitet på klubbnivå
  • Sportsligaer og konkurransebalanse
  • Arbeidsmarkedet innenfor profesjonell lagidrett
  • Subsidier og kost-/nytte analyse innenfor profesjonell lagidrett
Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha evne til å reflektere over grunnleggende problemer og perspektiv i nyere sportsøkonomisk teori
  • forstå de økonomisk teoretiske særtrekk som idrett har
  • være i stand til å reflektere over, (og i noen grad) forstå og diskutere sentrale idrettsøkonomiske problemområder
Working and learning activities

Se forelesningsplan ( oftest 6 t forelesning 7 ganger i semesteret)

Curriculum

Litteratur oppgis  ved semesterstart.

Anbefalt litteratur: Leeds, A. & von Allmen, P.: The Economics of Sports. 

Artikler (oppgis ved semesterstart)

     

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Form of assessment:Skoleeksamen
Grouping:Individuell
Duration:4
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat