-

IDR300 Treningslære II

IDR300 Treningslære II

Course code: 
IDR300
Course name: 
Treningslære II
Program of study: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Course name in Norwegian Bokmål: 
Treningslære II
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Treningslære II
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2021 Høst
Assessment semester: 
2021 Høst
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk, Engelsk
Recommended previous knowledge

IDR200 - Treningslære I.

Course content

Studenten vil få en innføring i forekomst, behandling, opptrening og forebygging av idrettsskader, samt en praktisk-teoretisk innføring i styrketrening. Det vil også bli gitt en innføring i idrettsrelevante tester og testprosedyrer og hvilken betydning testing har for treningsarbeidet.
Dette emnet er del av en gjennomgående tråd om forskning i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden.

Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • vite hvilke tester som kan brukes for testing av idrettsutøvere i ulike idretter på ulikt nivå
 • kjenne til de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade
 • kjenne til hva forskning viser er beste praksis på området
 • vite hvordan hvordan ulike øvelser for strekkapparatet kan utføres på en forsvarlig og hensiktsmessig måte
 • kjenne til et vanlig skadeforebyggende program innen idrett

Ferdighet:

 • kunne utføre ulike knebøyteknikker på en forsvarlig og hensiktsmessig måte
 • kunne gjennomføre frivending fra heng på en forsvarlig måte, og med en teknisk utførelse hvor en greier å skape det meste av kraften fra stekkapparatet i bein og hofte, og ikke armene
 • kunne forklare og anvende fysiske tester og testprosedyrer for testing av idrettsutøvere på ulikt nivå
 • kunne forklare hvordan trening kan brukes og legges opp for å skape fremgang på ulike fysiske tester
 • kunne forklare de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade
 • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis på området
 • kunne vurdere effekten av et skadeforebyggende program og å sammenfatte resultater i en review artikkelform 

Generell kompetanse

 • kunne identifisere god praksis innen fysisk trening i eksplosive idrettet, både med tanke på bygging av fysisk kapasitet og skadeforbygging
Working and learning activities

Både forelesninger og praktisk undervisning, ca. sju timer pr uke i semesterets andre halvdel.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning 1 JaRequired
Oppgave(r) 3JaRequired
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppmøte til undervisning
Courseworks given: 1
Courseworks required: Ja
Presence:Required
Comment:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given: 3
Courseworks required:Ja
Presence:Required
Comment:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Form of assessment:Skoleeksamen
Grouping:Individuell
Duration:4
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat