-

IDR300 Treningslære II

IDR300 Treningslære II

Course code: 
IDR300
Course name: 
Treningslære II
Program of study: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Course name in Norwegian Bokmål: 
Treningslære II
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Treningslære II
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2016 Høst
Assessment semester: 
2016 Høst
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Recommended previous knowledge

IDR200 - Treningslære I.

Course content

Studenten vil få en innføring forekomst, behandling og opptrening av idrettsskader. Det vil også bli gitt en innføring i idrettsrelevante tester med tilhørende testprosedyrer, samt hvilken betydning disse har i treningsarbeidet. Det blir også fokus på hvordan teknikk- og koordinasjonstrening for barn og unge bør gjennomføres.

Learning outcome

Studenten skal etter endt emne:

  • kunne forklare og anvende fysiske tester og testprosedyrer for testing av idrettsutøvere på ulikt nivå.
  • kunne forklare hvordan trening kan brukes og legges opp for å skape fremgang på ulike fysiske tester
  • vite hvilke tester som kan brukes for testing av idrettsutøvere i ulike idretter på ulikt nivå, og kunne forklare hvorfor.
  • kunne forklare begrepene koordinasjon og teknikk samt å kunne forklare hvordan disse ferdighetene kan forbedres.
  • kunne forklare de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade.
Working and learning activities

Både forelesninger og praktisk undervisning, ca. 5 timer pr uke i semesterets andre halvdel.

Curriculum

Litteraturliste oppgis i fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:

Bahr, Roald og Mælum, Sverre: Idrettsskader
Tønnessen, E. & Enoksen, E. 2010. Testing av styrke, spenst og hurtighet
Wirhed, R. 1999. Anatomi og bevægelseslære i idræt. Brøndby: Danmarks Idræts-Forbund

Katch, V.L., McArdle, W.D. & Katch, F.I. (2011) Essentials of Exercise Physiology. 4th edition. wolter Kluver/ Lippinscott Williams & Wilkins.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning Required75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
Oppgave(r) 1JaRequiredGruppeoppgave
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppmøte til undervisning
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence:Required
Comment:75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given: 1
Courseworks required:Ja
Presence:Required
Comment:Gruppeoppgave
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Form of assessment:Skoleeksamen
Grouping:Individuell
Duration:4
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat