-

IBE430 Business processes

IBE430 Business processes

Course code: 
IBE430
Course name: 
Business processes
Program of study: 
Bachelor i logistikk og SCM
Course name in Norwegian Bokmål: 
Forretningsprosesser og ERP
Campus: 
Molde
Kristiansund
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2016 Høst
Assessment semester: 
2016 Høst
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Recommended previous knowledge

Ingen spesielle

Course content

Emnet presenterer de tre sentrale forretningsprosessene innkjøp, salg og produksjon samt en integrert forretningsprosess. Samtidig introduseres Enterprise Resource Planning (ERP) systemer som støtter og automatiserer forretningsprosessene. En modell-bedrift benyttes som eksempel på praktisk gjennomføring av forretningsprosessene. I øvelsene gjennomføres forretningsprosessene i realistiske scenarier hvor arbeidsflyten involverer mange avdelinger. Dette gjøres først manuelt ved papirbaserte dokumenter som utgjør data- og dokumentflyten som hører til aktivitetene i forretningsprosessene. Deretter utføres de samme forretningsprosessene i ERP-systemet fra SAP.

Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne beskrive forretningsprosesser ved enkle modeller, og skal kunne beskrive hvorfor og hvordan prosessene støttes av et forretningssystem (ERP-system). Studenten skal videre kunne beskrive arbeidsflyt, dataflyt, dokumentflyt og informasjonsflyt for tre grunnleggende forretningsprosesser, hvordan disse kan integreres, og hvordan forretningsprosessene utføres både uten og med støtte av et forretningssystem.
Working and learning activities

3 timer forelesning per uke og praktiske øvingsoppgaver. NB! Kurset går høst i Molde og vår i Kristiansund

Curriculum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
S.R. Magal and J. Word. 2009. Essentials of Business Processes and Information Systems. Wiley
Utdelte artikler

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence:Not required
Comment:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell3timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Form of assessment:Skoleeksamen
Grouping:Individuell
Duration:3
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat