-

IBE151 Praktisk programmering

IBE151 Praktisk programmering

Course code: 
IBE151
Course name: 
Praktisk programmering
Program of study: 
Årsstudium i IT
Credits: 
15
Program of study: 
Årsstudium i IT
Credits: 
15
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2017 Høst
Assessment semester: 
2017 Høst
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Engelsk
Recommended previous knowledge

Ingen. Kjennskap til bruk av PC er en fordel.

Course content

Development of programs and logic, to understand variables and assignment, datatypes (numbers, strings, tables, hash, objects), typecasting, comparison of types, logical expressions (simple boolean algebra) and choice, repetitions (loops), modularization (procedures, functions, classes and methods; parameter transfer) and recursion. Simpler algorithms for sorting, merging and searching are described. Techniques in eventdriven processing are explained. Simple retrieval of data (from users, files and external sources), presentation of data (graphical, textual), and storage of text is covered. This course does not cover the development of larger software systems.

Learning outcome

The student will get practical skills in programming for developing monolithic programs.

Working and learning activities

Kurset kan tas på nett eller ved tilstedeværelse i Molde. Det er ingen vanlige forelesninger. Alt kursmateriell, inklusive presentasjoner ("forelesninger") finnes på nett. For de som er tilstede i Molde er det lagt opp til  4 timer laboratorium med hjelpelærer per uke.

Skal en lære programmering krever det stor innsats. Her er ideen at en skal lære gjennom eget programmeringsarbeid. Det er tidkrevende!

Curriculum

Utdelt materiale/ressurser på Internett.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) RequiredObligatoriske innleveringer til gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence:Required
Comment:Obligatoriske innleveringer til gitte frister
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell5TimerBokstavkarakter100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Form of assessment:Digital skoleeksamen - Inspera
Grouping:Individuell
Duration:5
Type of duration:Timer
Grading scale:Bokstavkarakter
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
IBE15015
Vektingsreduksjoner:
Course name:IBE150
Credit reduction:15