-

IBE115 Serverdrift

IBE115 Serverdrift

Course code: 
IBE115
Course name: 
Serverdrift
Program of study: 
Årsstudium i IT
Course name in Norwegian Bokmål: 
Serverdrift
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Serverdrift
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2017 Høst
Assessment semester: 
2017 Høst
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk
Recommended previous knowledge

Ingen spesielle

Course content
  • Operativsystemer generelt (med GNU/Linux som eksempel)
  • Nettverkstjenester (hjemmesider, e-post, fildeling, innlogging, navngiving ...)
  • Sikkerhet (sikring av nettverkstjenester)
  • Skripting og automatisering av driftsoppgaver.

De praktiske øvelsene (i drift av nettverkstjenester) blir vanligvis gjort på Linux-maskiner.

Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne drifte nettverkstjenester, samt sikre og feilsøke disse.
  • ha kunnskap om de grunnleggende protokollene som brukes av nettverkstjenester.
  • ha en forståelse av hvordan operativsystemet virker.
Working and learning activities

Emnet kan tas på nett eller ved tilstedeværelse i Molde. Det er ingen vanlige forelesninger. Alt kursmateriell, inklusive presentasjoner ("forelesninger") finnes på nett. For de som er tilstede i Molde er det lagt opp til 2 timer laboratorium med hjelpelærer per uke.

Curriculum

Pensumlitteratur blir oppgitt i høgskolens læringsplattform ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Mads E. Eilertsen og Arne Bjørn Mikalsen: Linux tjenestedrift. TISIP, 2003

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Not required Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence:Not required
Comment: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell3timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Form of assessment:Digital skoleeksamen - Inspera
Grouping:Individuell
Duration:3
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
IDA1157,5
Vektingsreduksjoner:
Course name:IDA115
Credit reduction:7,5