-

DRHS901 Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods
DRHS903 Fordypning i kvalitative forskningsmetoder
MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel
MHS702 Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner
MHS703 Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer
MHS704 Masteroppgaven
SAE00 Bacheloroppgave i sykepleie
SN15-1 Anatomi, fysiologi og biokjemi
SN15-2 Medikamentregning
SN16-41 Sykdomslære, farmakologi og patologi – somatikk
SN16-42 Sykdomslære, farmakologi og patologi – psykiatri
SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter
SP16-2 Kliniske studier 2 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-3 Kliniske studier 3 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-4 Kliniske studier 4 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-5 Kliniske studier 5 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-6 Klinisk studier- pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid
SS15-4 Samfunnsvitenskapelige emner
SS16-1 Psykologi og pedagogikk
SY16-1 Grunnleggende sykepleie
SY16-3 Geriatrisk sykepleie
SY16-5 Folkehelse
SY16-7 Somatisk sykepleie
SY16-8 Psykiatrisk sykepleie
VAK700 Systematisk kartlegging og vurdering av pasientenes helsetilstand
VAK701 Etikk og omsorgstenkning
VAK702 Sykdomslære, patofysiologi og farmakologi i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner
VAK703 Kommunikasjon og samhandling i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner
VBU730 Vitenskapsteori og forskningsmetode
VBU731 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne
VHM720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse
VHM720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse
VHM721 Tverrprofesjonelt samarbeid
VHM722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon
VMT721 Tverrprofesjonelt samarbeid
VMT722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon
VPH720 Psykisk helsearbeid - basisdel
VPH721 Refleksjonsgruppe 1. semester
VPH722 Refleksjonsgruppe 2. semester
VPL023 Psykologi, pedagogikk og miljøarbeid-test
VPL033 Miljø og relasjoner - mappevurdering
VPL05 Bacheloroppgave
VPL122 Samhandling og velferd - mappevurdering
VPL122D Samhandling og velferd - mappevurdering
VPL144 Samfunn og samarbeid - mappevurdering
VPL144D Samfunn og samarbeid - mappevurdering
VPLP01 Observasjonspraksis
VPLP02 Praksis i barnehage/skole
VPLP04 Praksis med mennesker med utviklingshemming
VPLP15 Fordypningspraksis