-

DRL025 Supply Chain Performance Measurement
DRL026 Applied Linear Regression and Introduction to Stata
IBE201 Informasjonsbehandling
IBE430 Forretningsprosesser og ERP
IBE700 Enterprise Resource Planning (ERP) with SAP
IDA710 Business processes and information modelling
IDA715 Discrete Event Simulation
LOG206 e-Business
LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling
LOG510 Verdikjedeanalyse
LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN
LOG530 Distribusjonsplanlegging
LOG550 Prosjektledelse
LOG708 Applied Statistics with SPSS
LOG711 Supply Chain Management 1
LOG713 Models for Production Management
LOG715 Business cases in SCM
LOG716 Mathematical Modelling in Logistics
LOG722 Inventory Management
LOG730 Basics of Petroleum Logistics
LOG731 Networks Logistics
LOG733 Exact Optimization Methods in Logistics
LOG734 Heuristics in Analytics
LOG740 Advanced Petroleum Logistics
LOG765 Project Planning and Control
LOG820 Vehicle Routing with Heuristics
LOG904 Seminars in Logistics
LOG904-101 Research Design
LOG904-109 Measuring and Managing Performance in Shipping, Logistics and Supply Chains
LOG904-110 Integrated Logistics and Operations: Learning Through Games
LOG904-115 Integer Optimization Models in Logistics.
LOG904-116 Offshore Upstream Logistics.
LOG904-117 Business Intelligence
LOG904-119 Scheduling Models and Algorithms
LOG904-120 Effects on Logistic Performance from RFID and EPCIS.
LOG904-122 Managing Channel Relationships.
LOG904-124 Productivity Analysis
LOG904-125 Transportation Infrastructure and Economic Development.
LOG904-126 Decision Modeling and Metaheuristics.
LOG904-127 City Logistics.
LOG904-128 Distribution Management.
LOG904-129 Risk Management
LOG904-130 Port Logistics
LOG904-131 Applied Dynamic and Stochastic Programming for Logistics
LOG904-133 Cross Cultural Management
LOG904-136 Business Model Innovation and Transformation
LOG904-137 Health, Safety and Environment for the Offshore Oil and Gas Industry
LOG904-138 The Economics of Services—Microfoundations, Development and Policy.
LOG904-139 Energy Logistics
LOG904-140 Supply Chain Management in the Service Industry
LOG904-141 Simulation in Petroleum Logistics
LOG904-142 Inter Modal Freight Transport
LOG904-144 Gas Transport Infrastructure Planning.
LOG904-146 Supply Base Logistics in the Oil and Gas industry
LOG904-148 Stated Preference Methods-Experimental design
LOG904-149 Arctic Logistics
LOG904-150 Stated Preferences - Discrete Choice Modelling
LOG904-151 Disaster Relief Operations Management: A Case Study Approach
LOG904-152 Oil, gas and renewable energy logistics planning under uncertainty
LOG950 Master's Degree Thesis
LOG951 Mastergradsoppgave / Master's Degree Thesis
LOG953 Master's Degree Thesis
MAR100 Introduksjon til marine næringer
MAR200 Biologisk produksjon
MAT100 Matematikk
MAT110 Statistikk 1
MAT210 Statistikk II
PET101 Olje- og gassindustrien
PET300 Innføring i HMS-ledelse
PET301 HMS og beredskapslogistikk
PET400 Olje- og gassteknologi
PET401 Nettverk og kontraktinngåelse
PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
PET600 Bacheloroppgave
SCM110 Innføring i SCM
SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging
SCM305 Anvendt beslutningsanalyse
SCM400 Utplassering i bedrift
SCM410 Utvekslingssemester
SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder
SCM600 Bacheloroppgave
SCM702 Purchasing and Supply Theory
SCM703 Applied Supply Chain Management
SCM705 Cost Management in SC
SPR315 Norsk I - språk og kultur
SØK640 Internasjonal handel
SØK710 Industrial Organization
TRA310 Transportøkonomi
TRA410 Transport og økonomisk utvikling
TRA420 Godstransport og lagerteknologi
TRA500 Europeisk transportpolitikk
TRA700 Transportation Infrastructure Assessment
TRA705 Urban Freight Logistics
TRA816 Maritime Transportation
TRA820 Air Transport Economics