-

DRHS901 Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods
DRHS906 Professional Caring in the intersection between system and lifeworld
DRHS907 Aggresjon, vold og bruk av tvang
MHS704 Masteroppgaven
SAE00 Bacheloroppgave i sykepleie
SN15-1 Anatomi, fysiologi og biokjemi
SN15-2 Medikamentregning
SN15-3 Mikrobiologi og hygiene
SN16-4 Sykdomslære, farmakologi og patologi
SN16-41 Sykdomslære, farmakologi og patologi – somatikk
SN16-42 Sykdomslære, farmakologi og patologi – psykiatri
SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter
SP16-2 Kliniske studier 2 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-4 Kliniske studier 4 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-5 Kliniske studier 5 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-6 Klinisk studier- pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid
SS15-4 Samfunnsvitenskapelige emner
SS16-1 Psykologi og pedagogikk
SY16-1 Grunnleggende sykepleie
SY16-2 Sykepleierens faglige og vitenskapelige grunnlag
SY16-3 Geriatrisk sykepleie
SY16-5 Folkehelse
SY16-7 Somatisk sykepleie
SY16-8 Psykiatrisk sykepleie
VAK705 Omsorg ved livets sluttfase
VAK706 Fordypningsoppgave -med utvalgte emner
VAKD704 Utforming av helhetlig pasient plan
VAKO704 Utforming av helhetlig pasient plan
VAKP704 Utforming av helhetlig pasient plan
VBU723 Fordypningsoppgave
VBU732 Organisering og samordning av kommunale tjenester
VBU733 Psykososialt arbeid
VMT723 Kliniske og pedagogiske tilnærminger.
VMT724 Fordypningsoppgave
VPH723 Klinisk studie inkl. praksisrapport
VPH724 Fordypningsoppgave
VPH725 Refleksjongruppe 3 semester
VPH726 Refleksjongruppe 4. semester
VPH727 Avsluttende eksamen i klinisk tema
VPL023 Psykologi, pedagogikk og miljøarbeid-test
VPL024 Anatomi, fysiologi og biokjemi - test
VPL033 Miljø og relasjoner - mappevurdering
VPL05 Bacheloroppgave
VPL111 Medikamentregning-test
VPL122 Samhandling og velferd - mappevurdering
VPL122D Samhandling og velferd - mappevurdering
VPL144 Samfunn og samarbeid - mappevurdering
VPLP01 Observasjonspraksis
VPLP02 Praksis i barnehage/skole
VPLP03 Praksis i pleie og miljøarbeid
VPLP04 Praksis med utviklingshemma
VPLP15 Fordypningspraksis