-

DRHS901 Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods
DRHS906 Professional Caring in the intersection between system and lifeworld
MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel
MHS702 Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner
MHS703 Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer
SN15-1 Anatomi, fysiologi og biokjemi
SN15-2 Medikamentregning
SN15-3 Mikrobiologi og hygiene
SN16-4 Sykdomslære, farmakologi og patologi
SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter
SP16-2 Kliniske studier 2 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-3 Kliniske studier 3 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-4 Kliniske studier 4 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-5 Kliniske studier 5 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
SP16-6 Klinisk studier- pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid
SS15-4 Samfunnsvitenskapelige emner
SS16-1 Psykologi og pedagogikk
SY16-1 Grunnleggende sykepleie
SY16-2 Sykepleierens faglige og vitenskapelige grunnlag
SY16-3 Geriatrisk sykepleie
SY16-5 Folkehelse
VAK700 Avansert klinisk sykepleie
VAK701 Etikk og omsorgstenkning
VAKD702 Avansert sykdomslære og farmakologi
VAKD703 Kommunikasjon og samhandling
VAKO702 Avansert sykdomslære og farmakologi
VAKO703 Kommunikasjon og samhandling
VAKP702 Avansert sykdomslære og farmakologi
VAKP703 Kommunikasjon og samhandling
VBU730 Vitenskapsteori og forskningsmetode
VBU731 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne
VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode
VMT Forkurs i vitenskapsteori og metode
VMT720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse
VMT721 Tverrprofesjonelt samarbeid
VMT722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon
VPH720 Psykisk helsearbeid - basisdel
VPH721 Refleksjonsgruppe 1. semester
VPH722 Refleksjonsgruppe 2. semester
VPL023 Psykologi, pedagogikk og miljøarbeid-test
VPL024 Anatomi, fysiologi og biokjemi - test
VPL033 Miljø og relasjoner - mappevurdering
VPL05 Bacheloroppgave
VPL111 Medikamentregning-test
VPL122 Samhandling og velferd - mappevurdering
VPL144 Samfunn og samarbeid - mappevurdering
VPLP01 Observasjonspraksis
VPLP02 Praksis i barnehage/skole
VPLP03 Praksis i pleie og miljøarbeid
VPLP04 Praksis med utviklingshemma
VPLP15 Fordypningspraksis