-

IDR300 Treningslære II

Course code: 
IDR300
Course name: 
Treningslære II
Program of study: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Course name in Norwegian Bokmål: 
Treningslære II
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Treningslære II
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2017 Autumn
Assessment semester: 
2017 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Language of examination: 
Norwegian
Language of litterature: 
Norwegian, English
Recommended previous knowledge

IDR200 - Treningslære I.

Course content

Studenten vil få en innføring forekomst, behandling og opptrening av idrettsskader. Det blir også en innføring i styrke og bevegelighetstrening. Det vil også bli gitt en innføring i idrettsrelevante tester med tilhørende testprosedyrer, samt hvilken betydning disse har i treningsarbeidet. Det blir også fokus på hvordan styrketrening bør gjennomføres.
Dette emnet er del av en gjennomgående tråd om forskning i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden.

Learning outcome

Studenten skal etter endt emne:

  • kunne forklare og anvende fysiske tester og testprosedyrer for testing av idrettsutøvere på ulikt nivå.
  • kunne forklare hvordan trening kan brukes og legges opp for å skape fremgang på ulike fysiske tester
  • vite hvilke tester som kan brukes for testing av idrettsutøvere i ulike idretter på ulikt nivå, og kunne forklare hvorfor.
  • kunne forklare de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade.
  • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis på området
Working and learning activities

Både forelesninger og praktisk undervisning, ca. 6 timer pr uke i semesterets andre halvdel.

Curriculum

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:

Bahr, Roald og Mælum, Sverre: Idrettsskader
Calais-Germain, B. (1999). Anatomy of Movement. Eastland Press.
Raastad, T., Paulsen, G. og Refsnes, P.E. (2010). Styrketrening - i teori og praksis. Gyldendal - Oslo. 

Utdelte artikler

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Attendance for teaching Required75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
Assignment(s) 1JaRequiredGruppeoppgave
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Attendance for teaching
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence:Required
Comment:75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
Mandatory coursework:Assignment(s)
Courseworks given: 1
Courseworks required:Ja
Presence:Required
Comment:Gruppeoppgave
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Form of assessment:School assessment
Grouping:Individual
Duration:4
Type of duration:hours
Grading scale:Letter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version