-

IDR200 Treningslære I

Course code: 
IDR200
Course name: 
Treningslære I
Program of study: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Course name in Norwegian Bokmål: 
Treningslære I
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2017 Autumn
Assessment semester: 
2017 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Language of examination: 
Norwegian
Language of litterature: 
Norwegian, English
Recommended previous knowledge

Ingen spesielle.

Course content

Studenten vil få en innføring i anatomi og bevegelighet relatert til idrett, samt viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av utholdenhetstrening. Det gis en innføring i bevegelsesanalyse relatert til en eller flere idrettslige aktiviteter. 

Dette emnet er del av en gjennomgående tråd om forskning i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden. 

Learning outcome

Etter endt emne skal studenten kunne...:

  • forklare begrepet utholdenhet.
  • forklare hvilke fysiologiske endringer utholdenhetstrening med ulik intensitet fører til.
  • forklare grunnleggende treningsprinsipper og metoder for trening av utholdenhet.
  • forklare utførelsen av noen utvalgte øvelser ut fra et anatomisk og fysiologisk perspektiv, samt kunne sette opp faglig begrunnede treningsplaner for disse øvelsene under ulike forutsetninger.
  • forklare kroppens anatomi og fysiologi relatert til idrett.
  • forklare enkle biomekaniske forhold ved bevegelse
  • forklare hvordan en bevegelsesanalyse av tekniske element i en idrettsaktivitet kan gjennomføres
  • gjennomføre livreddende førstehjelp
  • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis for utholdenhetstrening 
Working and learning activities

Både forelesninger og praktisk undervisning, 6 timer pr uke i semesterets første halvdel.
 

Curriculum

Anbefalt litteratur:

Calais-Germain, B. (1999). Anatomy of Movement. Eastland Press.
Dahl, H.A. & Rinvik, E. (2010). Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo: Cappelen Damm
Tjelta, L.I., Enoksen, E. og Tønnessen, E. (2013). Utholdenhetstrening: Forskning og beste praksis. Cappelen Damm AS.

Utdelte artikler i Canvas

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)1JaRequiredEn gruppeoppgave med krav om vurdering bestått. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Report(s)1JaRequiredIndividuelle rapporter knyttet til praktiske øvinger med krav om vurdering bestått.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Assignment(s)
Courseworks given:1
Courseworks required:Ja
Presence:Required
Comment:En gruppeoppgave med krav om vurdering bestått. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Mandatory coursework:Report(s)
Courseworks given:1
Courseworks required:Ja
Presence:Required
Comment:Individuelle rapporter knyttet til praktiske øvinger med krav om vurdering bestått.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Form of assessment:School assessment
Grouping:Individual
Duration:4
Type of duration:hours
Grading scale:Letter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version