-

IBE115 Serverdrift

Course code: 
IBE115
Course name: 
Serverdrift
Program of study: 
Årsstudium i IT
Course name in Norwegian Bokmål: 
Serverdrift
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Serverdrift
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2016 Autumn
Assessment semester: 
2016 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Language of examination: 
Norwegian
Language of litterature: 
Norwegian
Recommended previous knowledge

Ingen spesielle

Course content
  • Operativsystemer generelt (med GNU/Linux som eksempel)
  • Nettverkstjenester (hjemmesider, e-post, fildeling, innlogging, katalogsystemer, adressering ...)
  • Sikring av nettverkstjenester (IPS, IDS, brannmur, overvåkning ...)
  • Skripting og automatisering av driftsoppgaver.

De praktisk øvelsene (i drift av nettverkstjenester) blir vanligvis gjort på Linux-maskiner.

Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne drift nettverkstjenester, samt sikre og feilsøke disse.
  • ha kunnskap om de grunnleggende protokollene som brukes av nettverkstjenester.
  • ha en forståelse av hvordan operativsystemet virker.
Working and learning activities

2 t forelesning per uke. 2 t lærerstøttet driftslaboratorium per uke

Curriculum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Mads E. Eilertsen og Arne Bjørn Mikalsen: Linux tjenestedrift. TISIP, 2003

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Not required Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Assignment(s)
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence:Not required
Comment: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Form of assessment:Written school assessment
Grouping:Individual
Duration:4
Type of duration:Hours
Grading scale:Letter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Course nameCredit reduction
IDA1157,5
Vektingsreduksjoner:
Course name:IDA115
Credit reduction:7,5