-

IBE430 Forretningsprosesser og ERP

IBE430 Forretningsprosesser og ERP

Emnekode: 
IBE430
Emnenavn: 
Forretningsprosesser og ERP
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Kursnavn på engelsk: 
Business processes and ERP
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Online
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Autumn
Eksamenssemester: 
2021 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle.

Emneinnhold

Emnet presenterer de tre sentrale forretningsprosessene innkjøp, salg og produksjon samt en integrert forretningsprosess. Samtidig introduseres Enterprise Resource Planning (ERP) systemer som støtter og automatiserer forretningsprosessene. En modell-bedrift benyttes som eksempel på praktisk gjennomføring av forretningsprosessene. I øvelsene gjennomføres forretningsprosessene i realistiske scenarier hvor arbeidsflyten involverer mange avdelinger. Dette gjøres først manuelt ved papirbaserte dokumenter som utgjør data- og dokumentflyten som hører til aktivitetene i forretningsprosessene. Deretter utføres disse forretningsprosessene i ERP-systemet fra SAP og/eller annet IT-basert styringssystem.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha kunnskap om hva tre viktige forretningsprosesser er, og hvordan de støttes opp og integreres av et underliggende ERP-system.  De har fått ferdigheter i å beskrive tre sentrale forretningsprosesser ved enkle modeller, herunder arbeidsflyt, dataflyt, dokumentflyt og informasjonsflyt, både med og uten ERP-støtte. Studenten skal også ha ferdigheter i å beskrive hvorfor og hvordan prosessene støttes opp av ERP.  Studenten har fått kompetanse i å bruke og vurdere de mest sentrale aspektene ved enkle ERP-system.

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke og praktiske øvingsoppgaver. Emnet er tilpasset nettstudenter så forelesningen blir tatt opp på video. Noen av øvingene er obligatoriske.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual3hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:3
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version