-

IDR310 Prestasjonspsykologi

IDR310 Prestasjonspsykologi

Course code: 
IDR310
Course name: 
Prestasjonspsykologi
Program of study: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Course name in Norwegian Bokmål: 
Prestasjonspsykologi
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2022 Vår
Assessment semester: 
2022 Vår
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk, Engelsk
Required prerequisite knowledge

Ingen

Course content

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, læring og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme langsiktig prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

 

Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

  • kunne forklare sentrale psykologiske begreper relatert til prestasjonsutvikling i idrett på individuelt- og gruppenivå
  • kunne forklare hvordan ulike former for instruksjon, veiledning og coaching kan anvendes for å fremme prestasjonsutvikling innen idrett
  • evaluere og kritisk analysere modeller for prestasjonsutvikling

Ferdigheter

  • anvende teorier og prinsipper fra emnet for å bedre egne prestasjoner
  • gjenkjenne god praksis ut i fra idrettspsykologiske prinsipper, og forstå hvilke effekt ulike tiltak kan ha på prestasjonsutvikling
  • anvende gruppeprosesser som leder mot prestasjonsutvikling
  • identifisere god praksis for langsiktig utvikling av ferdigheter på organisasjons- og lagnivå 

Generell kunnskap

Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om forskning, personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Working and learning activities

Fire timer forelesning pr uke (ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, veiledning, database-/ internettsøk. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)44Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given:4
Courseworks required:4
Presence:Required
Comment:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Form of assessment:Skoleeksamen
Grouping:Individuell
Duration:4
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat