-

IDR310 Prestasjonspsykologi

IDR310 Prestasjonspsykologi

Course code: 
IDR310
Course name: 
Prestasjonspsykologi
Program of study: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Course name in Norwegian Bokmål: 
Prestasjonspsykologi
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2017 Vår
Assessment semester: 
2017 Vår
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk, Engelsk
Course content

Studenten får en innføring grunnleggende prestasjonspykologiske begreper som 'goal setting', selvtillit, motivasjon og spenningsnivå. Det er også en innføring i teorier og metoder for motorisk læring. Videre fokuseres det på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

Learning outcome

En student skal etter fullført og bestått emne:
- Kunne gjøre rede for sentrale idrettspsykologiske begreper relatert til prestasjoner.
- Kunne gjøre rede for hvordan tilnærminger som instruksjon, veiledning og coaching virker på læring.
- Kunne utføre prestasjonspsykologiske analyser og på individ og gruppenivå og foreslå tiltak på bakgrunn av analysene.

Working and learning activities

3 timer forelesning pr uke ( ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, intervjuer av informasjonsrike personer (eksperter), gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.

 

Evaluation

Kandidatene blir evaluert på bakgrunn av fire gruppeinnleveringer/presentasjoner som alle vektes likt. Individuell karaktersetting innad i gruppene kan benyttes.

Curriculum

Collins, D. et al. (2011): Performance Psychology. Churchill Livingstone Elsevier

Tilleggslitteratur relatert til de respektive gruppeoppgavene.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)3JaRequired3 gruppeoppgaver med krav om bestått
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given:3
Courseworks required:Ja
Presence:Required
Comment:3 gruppeoppgaver med krav om bestått
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Form of assessment:Skoleeksamen
Grouping:Individuell
Duration:4
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat