-

IDR302 Ledelse i prestasjonskulturer

IDR302 Ledelse i prestasjonskulturer

Course code: 
IDR302
Course name: 
Ledelse i prestasjonskulturer
Program of study: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Course name in Norwegian Bokmål: 
Ledelse i prestasjonskulturer
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Leadership in Performance Organizations
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2021 Høst
Assessment semester: 
2020 Høst
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk, Engelsk
Required prerequisite courses: 
ADM100 Organisasjonsteori og -psykologi
IDR310 Prestasjonspsykologi
Course content

Effektiv ledelse er viktig i enhver idrettsorganisasjon, både på og utenfor banen. Målet med kurset er å gi studentene et bilde av moderne lederskap i idretten og hvordan du kan tilrettelegge for prestasjoner i en organisasjon gjennom strategisk planlegging, kulturforståelse og teambygging.  

Kurset bygger på sentrale ledelsesteorier, men legger seg tett opp mot praksisfeltet, gjennom blant annet å bruke casestudier for å vise hvordan beste praksis kan brukes i virkelige omgivelser.

 

Learning outcome

Etter endt kurs skal studentene kunne sitte igjen med følgende:

 

Kunnskap:

 

  • kjenne til sentrale ledelsesteorier.
  • ha forståelse for hva som er viktig for å etablere fungerende  team.
  • forstå hvordan kultur er avgjørende for prestasjonsorganisasjoner, samt lederens rolle i å forme kultur.

 

Ferdigheter:

 

  • kunne identifisere mønstre som kjennetegner prestasjonsorganisjoner.
  • vite hvordan du jobber som et team, delegerer ansvar, evaluerer teammedlemmer og håndterer å bli evaluert som teammedlem
  • kommunisere gjennom ulike muntlige, skriftlige og  presentasjoner. Dette inkluderer blant annet posterpresentasjon, og videopresentasjon.

Generell kunnskap:

 

  • forståelse for hvordan kulturelle, mellommenneskelige og personlige faktorer kan påvirke organisasjonsutbyttet
Working and learning activities

4 seminarer i løpet av semesteret. De tre første består av forelesninger, gruppearbeid, gruppeoppgaver og gruppepresentasjoner, og det siste består av forelesninger og en individuell oppgave. I tilknytning til den individuelle oppgaven, skal studentene veilede hverandre. 
 

Evaluation

De tre gruppearbeidene teller til sammen 50%, og den individuelle de resterende 50. Alle de tre gruppeoppgavene, og den individuelle oppgaven må bestås hver for seg for at studenten skal få sluttkarakter i kurset.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)3YesNot required 1. Studenten skal delta i alle aktiviteter der teamarbeid inngår, og levere de bidrag som gruppa har blitt enige om. 2. Studenten skal levere medstudentevaluering etter hvert gruppearbeid. 3. Studenten skal delta i veiledning av medstudenter i tilknytning til den individuelle oppgaven i seminar 4.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given:3
Courseworks required:Yes
Presence:Not required
Comment: 1. Studenten skal delta i alle aktiviteter der teamarbeid inngår, og levere de bidrag som gruppa har blitt enige om. 2. Studenten skal levere medstudentevaluering etter hvert gruppearbeid. 3. Studenten skal delta i veiledning av medstudenter i tilknytning til den individuelle oppgaven i seminar 4.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Mappevurdering- -Bokstavkarakter (A - F) 100I mappen inngår de tre gruppearbeidene, samt den individuelle oppgaven. De tre gruppearbeidene teller til sammen 50%, og den individuelle de resterende 50. Alle de tre gruppeoppgavene, og den individuelle oppgaven må bestås hver for seg for at studenten skal få sluttkarakter i kurset. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Form of assessment:Mappevurdering
Grouping:-
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion: 100
Comment:I mappen inngår de tre gruppearbeidene, samt den individuelle oppgaven. De tre gruppearbeidene teller til sammen 50%, og den individuelle de resterende 50. Alle de tre gruppeoppgavene, og den individuelle oppgaven må bestås hver for seg for at studenten skal få sluttkarakter i kurset.
Supported material:
Support material:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger semester
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Forelesninger
Duration:
Type of duration:semester
Comment: