-

IDR200 Treningslære I

IDR200 Treningslære I

Course code: 
IDR200
Course name: 
Treningslære I
Program of study: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Course name in Norwegian Bokmål: 
Treningslære I
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
1. syklus (bachelor)
Teaching semester: 
2021 Høst
Assessment semester: 
2021 Høst
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk, Engelsk
Required prerequisite knowledge

Ingen spesielle.

Course content

Studenten vil få en innføring i anatomi og viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av utholdenhetstrening. Det gis en innføring i bevegelsesanalyse relatert til en eller flere idrettslige aktiviteter. Studentene skal gjennomføre et arbeidskrav bestående av et vitenskapelig eksperiment.

Dette emnet er del av en gjennomgående læringstråd om forskning i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden. 

Learning outcome

Studenten skal ved fullført emne kjenne til...:

 • grunnleggende treningsmetoder og treningsprinsipper for utholdenhetstrening
 • hvordan variablene volum, intensitet og hyppighet påvirker utholdenhet
 • hvordan teknikk kan påvirke utholdenhet
 • grunnleggende anatomi og fysiologi relatert til idrett
 • grunnleggende biomekaniske forhold ved bevegelse
 • hvordan bevegelser kan analyseres 
 • hvordan en utfører et vitenskapelig eksperiment og hvordan en skrive en artikkel basert på dette

Ferdigheter

 • forklare utførelsen av noen utvalgte øvelser ut fra et anatomisk og fysiologisk perspektiv, samt kunne sette opp faglig begrunnede treningsplaner for disse øvelsene under ulike forutsetninger 
 • analysere nye bevegelser med tanke på effektivitet i utførelse
 • analysere bevegelser med tanke på skadeforebygging   
 • forklare hvordan en bevegelsesanalyse av tekniske element i en idrettsaktivitet kan gjennomføres
 • gå i dybden på minimum en vitenskapelig artikkel, og i gruppe kunne gjenta metoden som er benyttet i et eget eksperiment

Generelle ferdigheter

 • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis for utholdenhetstrening
Working and learning activities

Både forelesninger og praktisk undervisning, sju timer pr. uke i semesterets første halvdel.
 

Evaluation

Fire timers skritlig skoleeksamen. Eksamen består av to deler som begge må bestås.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)1JaRequired
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppgave(r)
Courseworks given:1
Courseworks required:Ja
Presence:Required
Comment:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Form of assessment:Skoleeksamen
Grouping:Individuell
Duration:4
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat