-

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

Course code: 
IBE120
Course name: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Program of study: 
Bachelor i IT og digitalisering
Course name in Norwegian Bokmål: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Fra virksomhetsdata til informasjon
Campus: 
Molde
Online
Credits: 
7.5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2021 Spring
Assessment semester: 
2021 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Language of examination: 
Norwegian
Language of litterature: 
Norwegian
Recommended previous knowledge

Det anbefales at man har grunnleggende kompetanse innen programmering, informasjonsteknologi og bruk av regneark.

Course content

Kurset fokuserer på teknikker som kan brukes til å hente ut og presentere informasjon fra innsamlede data.
Vi jobber med hvordan data samles inn, hvordan de kontrolleres før bearbeiding, og hvordan vi kan bruke teknikker som statistikk, pivottabeller og visualisering til å framstille og formidle informasjon.

Verktøyet vi bruker er hovedsakelig regneark. Vi jobber med formler, pivottabeller og programmering av makroer. I tillegg berører vi hvordan innsamlede data kan hentes ut fra en database og overføres til regnearket for videre bearbeiding.

Selv om de regnearkene vi jobber med kan ha 100 000 linjer med data, er ikke dette virkelig store datamengder. Algoritmer for datamining og teknikker for lagring av virkelig store datamengder berøres litt, uten at vi jobber praktisk med dette.

Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne:

  • ved hjelp av formler i regneark, pivottabeller, diagram og makroer, kunne finne fram til og presentere informasjon ut fra et datamateriale.
  • kjenne til ulike måter å samle inn data på.
  • kjenne de vanligste dataformater og datakilder, og kunne importere data i regneark fra noen av disse.
  • kunne bruke enkel statistikk til å analysere data og presentere informasjonen visuelt.
  • kjenne til utfordringer og muligheter når det gjelder å finne informasjon i store datamengder.
Working and learning activities

Lærestoff og arbeidsoppgaver presenteres som video, regnearkeksempler, programmeringseksempler og tekst på høgskolens elæringssystem. Veiledning gis via elæringssystemet eller via ukentlig veiledningstime i høgskolens PC-lab.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)5 5Not required5 obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Assignment(s)
Courseworks given:5
Courseworks required: 5
Presence:Not required
Comment:5 obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
-Individual4hoursLetter (A - F)100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Form of assessment:-
Grouping:Individual
Duration:4
Type of duration:hours
Grading scale:Letter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:All printed and written supporting material
Course nameCredit reduction
IBE2012,5
Vektingsreduksjoner:
Course name:IBE201
Credit reduction:2,5