-

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

ADM700 Globale endringer og organisasjoner

Course code: 
ADM700
Course name: 
Globale endringer og organisasjoner
Program of study: 
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Course name in Norwegian Bokmål: 
Globale endringer og organisasjoner
Campus: 
Molde
Credits: 
15
Level of study: 
2. syklus (master)
Teaching semester: 
2021 Høst
Assessment semester: 
2021 Høst
Language of instruction: 
Norsk
Language of examination: 
Norsk
Language of litterature: 
Norsk, Engelsk
Course content
  • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
  • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser
  • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer
  • Klimaendringene - politisk økonomiske utfordringer 
  • Nye reguleringsregimer 
Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
  • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.  
Working and learning activities

Seks todagerssamlinger i løpet av semesteret

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100 -
Vurderinger:
Form of assessment:Skoleeksamen
Grouping:Individuell
Duration:6
Type of duration:timer
Grading scale:Bokstavkarakter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:-